CASTE SK, a. s.
Jazerná 1
040 12 Košice

Obchodný riaditeľ
tel: +421 911 929 447
fax: +421 55 674 0182
e-mail: libiak@caste.sk

Hlavná ekonómka
e-mail: i.jakabova@caste.sk

Fakturácia, zápočty
tel: +421 911 929 446
fax: +421 55 674 0182
e-mail: misar@caste.sk

Manažér medzinárodného obchodu OKF
tel: +421 948 043 774
e-mail: libiak.international@caste.sk

Oblastný manažér pre Slovensko
tel: +421 911 034 987
e-mail: stit@caste.sk

Kontakt s SOI, veterina, colnica, PL, HU
tel: +421 911 695 593
fax: +421 55 674 0182
e-mail: sofrankova@caste.sk

Manažér medzinárodného obchodu pre Maxx
tel: +36 30 484 8590
e-mail: judit.laszlo@maxxenergydrink.com

Opýtajte sa